Winkelwagen

Subtotaal: €0.00
Totaal: €0.00
Zoek op kenteken

NL

Zoek op nummer
Zoek een onderdeel

Tips en adviezen


Inbouw advies motor


1. Controleer voordat u begint met inbouwen:

 • Of de geleverde motor overeen komt met uw motor / motorcode.
 • De geleverde motor op eventuele (transport) schade.
 • Of alles klopt met de gemaakte afspraken.
 • Alle oliekeringen op lekkage. Bij twijfel vernieuwen.

2. Extra aandachtspunten / inbouwtips:

 • Vernieuw de ring onder de olie aftap plug.
 • Olie en oliefilter vervangen volgens fabriekgegevens en specificaties.
 • Let op viscositeit en hoeveelheid.
 • Vervang de distributieriem en alle span en omloop rollen (eventueel incl. de waterpomp)
 • Wanneer u het inlaatspruitstuk moet ombouwen, zorg er dan voor dat deze schoon is (vaak zitten daar metaaldeeltjes in van de kapotte motor waardoor de nieuwe motor ook weer stuk gaat).
 • Controleer het koelsysteem op goede doorstroming / lekkage (controleer na inbouw of de koelvin motor aanslaat).
 • Voorkom elektronische storingen. Gebruik zoveel mogelijk elektronische componenten zoals kabelboom, sensoren, etc. die bij het voertuig horen.
 • Bij turbo motoren:overtuig u ervan dat er voldoende olie bij de turbo komt en dat de olie ook weerstandloos weg kan stromen (denk hierbij aan een geknikte retourleiding en dergelijke).
 • Zorg dat alle aanzuigbuizen/slangen en intercooler schoon zijn.
 • Bij diesel motoren met een startblokkering op de brandstofpomp dient deze omgebouwd te worden. (de hele pomp of alleen de startblokkering).
 • Let op de- en montage voorschriften volgens fabriekgegevens, aanhaalmomenten etc.
 • Controleer na de proefrit het oliepeil.
 • Controleer na de proefrit de motor op eventuele lekkages

3. Buiten garantie vallen:

 • De complete distributie.
 • Koppakking (in overleg).
 • Lekkage aan waterpomp, slangen pakkingen en oliekeringen.
 • Vliegwiel en koppeling (let vooral op bij uitvoeringen met een 2-massa vliegwiel)
 • Gevolg schade door meegeleverde turbo en / of brandstofpomp

Inbouw advies versnellingsbak1. Controleer voordat u begint met inbouwen

 • Of de geleverde bak overeen komt met uw bak / bakcode.
 • De geleverde bak op eventuele (transport) schade.
 • Of alles klopt met de gemaakte afspraken.
 • Alle keringen op lekkage. Bij twijfel vernieuwen.
 • Indien aanwezig het druklager. Op bijgeluiden en/of olie lekkage.

2. Extra aandachtspunten:

 • Reinig (bijv. dmv doorspoelen) of vervang bij montage van AUTOMAAT BAKKEN ‘’ALTIJD’’ de oliekoeler en de leidingen i.v.m. metaaldeeltjes van de oude bak. Overtuig uzelf ervan dat het systeem schoon is. Mocht dit niet zo zijn dan kunnen deze metaaldeeltjes de nieuwe versnellingsbak ook weer beschadigen.
 • Controleer of de olie vul en aftap plug (indien aanwezig) goed vast zitten.
 • Vervang de versnellingsbakolie volgens fabrieksspecificaties. Let op viscositeit en hoeveelheid.
 • Controleer na de proefrit nogmaals het oliepeil en controleer de versnellingsbak op eventuele lekkages.
 • Let op de- en montage voorschriften volgens fabriekgegevens aanhaalmomenten etc.

3. Opmerking:

 • Druklagers en oliekeringen vallen buiten garantie.

Bij twijfel of voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met onze verkoopafdeling.

Montage advies cilinderkop


1. Controleer voor u begint met monteren:

 • Of de geleverde cilinderkop overeenkomt met de defecte cilinderkop
 • Of de geleverde cilinderkop geen transportschade heeft
 • Of alles klopt met de gemaakte afspraken

2. Montage van cilinderkop

 • Leg de cilinderkop nooit op zijn koppakkingvlak, dit kan schade aan het pasvlak of kleppen veroorzaken.
 • Achterhaal de eventuele oorzaak van de schade en verhelp dit eerst.
 • Controleer de cilinderwanden en zuigers op beschadigingen en koolresten.
 • Reinig en controleer alle over te zetten delen grondig.
 • Controleer het koppakkingvlak van het onderblok op beschadigingen en vervorming.
 • Gebruik altijd een nieuwe koppakkingset incl bouten en monteer deze volgens de voorgeschreven volgorde en aandraai moment.
 • Let op dat de distributie tekens goed staan en monteer een nieuwe distributieriem en span/omlooprollen.
 • Laat hydraulische stoters minimaal 1 uur rusten om zich in te kunnen stellen.
 • Bij vaste stoters / klep stelplaten stel de klepspeling af met een marge van 0,05mm extra.
 • Draai de motor na montage van cilinderkop en distributieriem eerst twee omwentelingen met de hand rond, dit om te controleren of de kleppen de zuigers niet raken.
 • Vervang olie oliefilters thermostaat en koelvloeistof altijd volgens fabrikant voorgeschreven soorten en type aanduiding.
 • Controleer koelsysteem op eventuele lekkage en werking.
 • Laat bij LPG installatie de motor de eerste 1000km altijd op benzine lopen en stel dan de installatie af.
 • Controleer alle afstellingen.

Maak een proefrit en loop alles nogmaals na

Montage advies turbo`sOlie aansluitingen

Demonteer de olie aan- en afvoerleidingen van de turbo volledig en zorg ervoor dat deze zorgvuldig worden gereinigd. Monteer de leidingen aan de turbo, gebruik nooit vloeibare pakking!!!

Vergeet niet de motorolie te vernieuwen!!!

Luchtleidingen

Monteer altijd een nieuw luchtfilter en reinig de lucht aanzuig buis. Indien er een intercooler is gemonteerd dienen eventuele olieresten verwijderd te worden. Ook de turbo drukleiding moet zorgvuldig gecontroleerd worden op eventuele metaalresten en daarna worden gereinigd.

Bevestiging op het spruitstuk

Controleer het uitlaatspruitstuk zorgvuldig, het kan nog metaalresten bevatten van de vorige turboschade. Deze moeten worden verwijderd. Een spruitstuk met scheuren zal de nieuwe turbo kunnen beschadigen. Controleer dit zorgvuldig.

Carter ontluchting en motorconditie

In veel gevallen is de carter ontluchting van de motor aangesloten op de lucht aanvoerleiding van de turbo. Een verstopte carter ontluchting veroorzaakt olie afvoerproblemen voor de turbo. Een motor die in slechte conditie verkeert, veroorzaakt carterdampen die door de turbo in de motor worden geblazen. Dit veroorzaakt onvolledige verbranding en rookoverlast. Controleer beide punten.

Testen

Start de motor en laat deze enige minuten stationair draaien.
Overtuig uzelf van het feit dat voldoende motorolie bij de turbo wordt aangevoerd.
Voer langzaam het toerental van de motor op en controleer alle verbindingen op eventuele lekkages. Bij een warme motor moeten alle bouten worden nagetrokken.

Bij twijfel of voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met onze verkoopafdeling.

Montage advies compressoren


 • De werkzaamheden aan het airco systeem mogen enkel door vakbekwame technici met STEK erkenning worden uitgevoerd.
 • De oorzaak van de schade aan de oude compressor moet worden vastgesteld en verholpen worden. Het probleem ligt meestal niet bij de compressor zelf, maar in het aircosysteem. Defecte onderdelen moeten vervangen worden.
 • Indien de olie uit de oude compressor niet brandschoon is, moet er altijd gespoeld worden. Dus altijd een oliemonster nemen van de oude compressor.
 • Het complete airco systeem moet worden gespoeld met ac flushvloeistof bij inwendig vervuilde systemen, om eventuele verstoppingen en slijtage aan de nieuw te monteren compressor te voorkomen.
 • Het vervangen van de filterdroger / accumulator en het expansie level / orifice tube is noodzakelijk bij het monteren van de nieuwe a/c compressor. De filterdroger / accumulator moet als laatste gemonteerd worden. Direct daarna vacumeren en vullen.
 • Controleer of de nieuwe a/c compressor met olie is gevuld alvorens hem te monteren.
 • Alvorens het airco systeem te vullen is het noodzakelijk minimaal 30 minuten te vacumeren.
 • Het aircosysteem alleen over de hoogdrukzijde vullen, dit om vloeistofslag te voorkomen.
 • Schakel het airco systeem enkele keren aan en uit wanneer een nieuwe a/c compressor wordt gemonteerd.